contact

c

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:

Ratuszowa 11/740 street
03-450 Warsaw, Poland
phone +48 22 853 81 13
fax: +48 22 6192187
e-mail: tiam@sigma-not.pl

PUBLISHER:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Racjonalizacji 6/8 street, 02-673 Warsaw, Poland

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
Ratuszowa 11 street, 03-450 Warsaw, Poland
National Court Register Number (KRS): 0000069968
Tax Identification Number (NIP): 524-030-35-01